Close
Manifestation

Decay: An Ode to the Impermanent

with Joël Andrianomearisoa, Narges Mohammadi and Geo Wyex

EN

(voor Nederlandse tekst scroll verder)

Falling, crumbling, rotting and decomposing so as to grow. What are the ethics we bring to concepts of preservation and decay? We nourish and flourish through embracing the discomfort of decay. Decay as the fruitful ground upon which we stand. The ongoing process of decay, of rebuilding and blossoming. Matter changes, time changes. We embrace the discomfort of the unknown and the experiment, and observe what grows. Death not as the end but rather as the precursor of life. Through this notion of decay, we want to reimagine and reorient the institution. Decay in this respect could provoke discomfort, but it is precisely this feeling of discomfort that we wish to encourage people to become more comfortable with.

We embrace the muck of the moment we inhabit, the temporality of the space, of this possible future. We aim to embrace the decay of the ground we sit on and acknowledge that it is here to show us the possibilities without over-focussing on joy or by under-focussing on the complexities of trauma.

Can we unsettle certain European ideas of preservation and celebrate the care that goes into dying, rotting and decomposition of certain ideas, structures and beliefs? We want to bring experimentation back into the institution, by realizing the decay and building up, for new, more inspired and unbolted futures and presents to emerge. Reparative acts require tearing down structures of exclusion and denial that have sheltered the museum project from reckoning with its own complicity in problematic projects of colonialism.

The idea of repair is an impossible one, since repair inevitably keeps the hegemonic order intact. Yet again, not everything can decay, and so ‘unsettling’ can only take place if decay is a potentiality. We explore what the potentiality of decay and rebirth could mean whilst acknowledging that some things will never decay.

Together with artists we explore what is at stake when we inhabit the present as rotting. A decaying present full of opportunities. Joël Andrianomearisoa develops the scent of decay and despair through his work. Narges Mohammadi explores decay as temporality, holding a space and vanishing. Becoming and disappearing. Geo Wyex explores what stinks beneath the surface. He makes us listen to the muck of decay. These artists, thinkers, makers and breakers help us imagine the possibilities that decay offers through their provocations.

NL

Vallen, afbrokkelen, rotten en vergaan om te groeien. Welke ethiek hanteren wij bij begrippen als behoud en verval? We worden gevoed en floreren door het omarmen van het ongemak van verval. Verval als de vruchtbare grond waarop we staan. Het voortdurende proces van verval, van wederopbouw en bloei. Materie verandert, tijd verandert. We omarmen het ongemak van het onbekende en het experiment, en kijken wat er groeit. De dood niet als het einde, maar als de voorbode van het leven. Door deze notie van verval willen we het instituut herdenken en heroriënteren. Verval zou in dit opzicht ongemak kunnen oproepen, maar het is juist dit gevoel van ongemak waarmee we mensen willen aanmoedigen zich comfortabeler te voelen.

We omarmen de drek van het moment waarin we leven, de tijdelijkheid van de ruimte, van deze mogelijke toekomst. We willen het verval van de grond waarop we staan omarmen en erkennen dat die er is om ons de mogelijkheden te tonen, zonder ons te veel te richten op vreugde of te weinig aandacht te besteden aan de complexiteit van het trauma.

Kunnen we bepaalde Europese ideeën over behoud op losse schroeven zetten en de zorg die gepaard gaat met het sterven, rotten en ontbinden van bepaalde ideeën, structuren en overtuigingen vieren? Wij brengen het experiment terug in het instituut, door het verval te realiseren en op te bouwen, zodat er nieuwe, meer inspirerende en ongebonden toekomsten en heden kunnen ontstaan. Herstelwerkzaamheden vereisen het afbreken van structuren van uitsluiting en ontkenning die het museumproject hebben afgeschermd van de erkenning van zijn eigen medeplichtigheid aan problematische projecten van kolonialisme.

Het idee van repareren is een onmogelijke, want reparatie houdt onvermijdelijk de heersende orde in stand. Maar nogmaals, niet alles kan vergaan, en dus kan ‘ontregeling’ alleen plaatsvinden als verval een mogelijkheid is. We onderzoeken wat het potentieel van verval en wedergeboorte zou kunnen betekenen, terwijl we erkennen dat sommige dingen nooit zullen vergaan.

Samen met kunstenaars onderzoeken we wat er op het spel staat als we het heden als rottend ervaren. Een vergaand heden vol mogelijkheden. Joël Andrianomearisoa ontwikkelt in zijn werk de geur van verval en wanhoop. Narges Mohammadi onderzoekt verval als tijdelijkheid, het innemen van ruimte en vergaan. Worden en verdwijnen. Geo Wyex onderzoekt wat er onder de oppervlakte stinkt en laat ons luisteren naar de drek van het verval. Deze kunstenaars, denkers, makers en brekers helpen ons door hun provocaties de mogelijkheden die verval biedt te verbeelden.

Suffering and happiness, they are both organic, like a flower and garbage. If the flower is on her way to become a piece of garbage, the garbage can be on her way to becoming a flower.
Thich Nhat Hanh
Information

Opening
May 25
18:30 – 20:30
Central Space
Free entrance with reserved ticket.
Book your ticket here!

For more information take a look at the opening event page.

Decay: An Ode to the Impermanent

is a place to discover Amsterdam’s dynamic and forward-thinking art scene.

All things practical   
All things practical   
#2

Manifestation

May 25, 2023
18:30
Until July 25, 2023
Central Space

Decay: An Ode to the Impermanent

with Joël Andrianomearisoa, Narges Mohammadi and Geo Wyex

#4

Manifestation

June 4, 2023
16:00
Until July 2, 2023
Off-site Local

Keti Koti Westerpark X Buro Stedelijk

with Atelier Code Noir and Frank Creton

Collaborator

Emily Pethick

Collaborator

senakirfa A.

Collaborator

Bubble Shooters Network

Collaborator

Ranie Ribeiro

Collaborator

Martijn van Nieuwenhuyzen

Plantain (2023)

by Atelier Code Noir

Collaborator

Phantom Wizard

Collaborator

Setareh Noorani

Collaborator

Sarah Schulten

About

Visit us

Buro Stedelijk is hybrid, make sure to check the location per manifestation.

Collaborator

Niovi Zarampouka-Chatzimanou

Collaborator

Yvette Mutumba

#2

Manifestation

May 25, 2023
18:30 - 20:30
Central Space

Opening – Decay: An Ode to the Impermanent

with an inaugural performance by Sedrig Verwoert, Alanna Archibald, Phantom Wizard and Ranie Riberio

Collaborator

Kanitha Tith

Collaborator

Geo Wyex

Nutmeg (2023)

#1

Manifestation

April 15, 2023
11:00 – 17:00
Off-site Local

Listening Sessions – Saturday

Buro Stedelijk’s manifestation #1 Listening Sessions, is an engaging and thought-provoking two-day event on April 14 and 15.

Collaborator

Floor van Leeuwen

Collaborator

Pauline Curnier Jardin

Collaborator

Fonds 21 – Henk Christophersen

Collaborator

Charl Landvreugd

Collaborator

Keti Koti Westerpark

location

Off-site Int’l

Collaborator

Frédérique Albert-Bordenave

Collaborator

Leontine Coelewij

Collaborator

Özgür Atlagan

Hybrid Listening

an architectural intervention by Frédérique Albert-Bordenave

Collaborator

Quinsy Gario

Corn (2023)

by Atelier Code Noir

Collaborator

Jelmer Wijnstroom

Collaborator

Joram Kraaijveld

61 FRAGMENTS OF DECAY FOR NEW DESIRES (2023)

by Joël Andrianomearisoa

Collaborator

Basir Mahmood

About

Vision

Buro Stedelijk is a place to discover Amsterdam’s dynamic and forward-thinking art scene. 

Muck Studies Department Presents: Transmission from No Point of Return Bleep Blop Bloop (2021)

by Geo Wyex

Collaborator

Sedrig Verwoert

Collaborator

Andrea Voets

Collaborator

1.06 Music Library

location

Off-site Local

Saltfish (2023)

by Atelier Code Noir

Collaborator

Rubiah Balsem

#2

Manifestation

May 25, 2023
18:30
Until July 25, 2023
Central Space

Decay: An Ode to the Impermanent

with Joël Andrianomearisoa, Narges Mohammadi and Geo Wyex

Collaborator

Ammodo

#1

Manifestation

April 14, 2023
11:00 – 17:00
Off-site Local

Listening Sessions – Friday

Buro Stedelijk’s manifestation #1 Listening Sessions, is an engaging and thought-provoking two-day event on April 14 and 15.

Coconut (2023)

Collaborator

Timothy Aarons

Hibiscus (2023)

Collaborator

Simone Zeefuik

#4

Manifestation

June 4, 2023
16:00
Until July 2, 2023
Off-site Local

Keti Koti Westerpark X Buro Stedelijk

with Atelier Code Noir and Frank Creton

Collaborator

Anna-Rosa van Wees

Collaborator

Alina Lupu

Collaborator

Berber Meindertsma

location

Online

www.burostedelijk.nl

Collaborator

Donghwan Kam

Collaborator

Narges Mohammadi

Collaborator

Viviane Tabach

Collaborator

Inge Meijer

location

Central Space

location

Studio Space

Paulus Potterstraat 13, 1071 CX, Amsterdam

Cassava (2023)

by Atelier Code Noir

Collaborator

Emily Shin-Jie Lee

Collaborator

Kunsttraject

Collaborator

Simomo Bouj

Collaborator

Rice, Peas, Roots and Culture

Collaborator

kanaal40

Collaborator

Alanna Archibald

Collaborator

Artist Collective Totomboti

Collaborator

Renzo Martens

Collaborator

Simnikiwe Buhlungu

Collaborator

Anne Lakeman

Collaborator

Azu Nwagbogu

Collaborator

Ana Bravo Pérez

Collaborator

Marcel van den Berg

Collaborator

Wes Mapes

Collaborator

Naema Abdi

Collaborator

Joël Andrianomearisoa

#3

Manifestation

May 25, 2023
21:00 – 1:00
Until March 25, 2023
Off-site Local

Afterparty – Decay: An Ode to the Impermanent at kanaal40

with 1.06 Music Library and Michael Ekow & May

Collaborator

Irina Djojoatmodjo

Memories of becoming (2022/2023)

by Narges Mohammadi

Collaborator

Michael Ekow & May

Collaborator

Stephanie Schuitemaker

Collaborator

Marjet Zwaans

Collaborator

Frank Creton

Collaborator

Niels Staats

Collaborator

Lydienne Albertoe

About

Contact us

Please don't hesitate to get in touch.

Collaborator

Rita Ouédraogo

Collaborator

Touchy Studios

Collaborator

Atelier Code Noir